Welkom op de Paus Joannes
Als ouder kan het een spannende opdracht zijn om een geschikte basisschool voor je kind te vinden. Dit geldt als je voor de eerste keer een keuze moet maken voor een basisschool, maar ook als je kind moet wisselen van basisschool. We nodigen nieuwe ouders en leerlingen uit om met onze school kennis te maken. We plannen graag een gesprek waarbij alle vragen gesteld mogen worden en ouders sfeer kunnen proeven als de school ‘in werking is’.

Aanmelden van leerlingen die voor het eerst naar een basisschool gaan
Ouders van kinderen die tussen 1 oktober van het betreffende jaar en 1 oktober daarop volgend 4 jaar oud worden eind januari door de gemeente aangeschreven. Zij kunnen dan op zoek gaan naar een geschikte school voor hun kind.

Aanmelden van leerlingen die al op een basisschool zitten in Haaksbergen
Als ouders op zoek zijn naar een andere basisschool voor hun zoon of dochter kunnen ze contact opnemen met de school. Als het hierbij gaat om wisselen van een basisschool binnen Haaksbergen, dan geldt hiervoor de BAO-BAO regeling. In deze regeling staan afspraken over hoe de Haaksbergse basisscholen omgaan met een eventuele wisseling. Door de groepsgrootte, groepssamenstellingen of onderwijsbehoefte is het niet altijd mogelijk dat een kind geplaatst kan worden. Dan kan het zijn dat de invulling van de gevraagde onderwijsbehoefte van een kind onvoldoende op onze school kan worden gewaarborgd of dat de invulling van de onderwijsbehoeften van de kinderen die al op school zitten in de knel komt.

Aanmelden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
De Paus Joannes wil voor zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod bieden. In principe is iedereen welkom op onze school, we kijken samen of het onderwijs van onze school passende is voor het kind. In vroegtijdige gesprekken proberen we gezamenlijk met ouders en eventueel externen een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften en de specifieke zorg. De vraag is dan of wij dit kind, met deze onderwijsbehoeften, op deze school, met deze leerkrachten en in dit gebouw voldoende perspectief en onderwijsaanbod kunnen bieden. De directeur bepaalt uiteindelijk over de haalbaarheid en toelaatbaarheid.

Formulieren t.b.v. de aanmelding en inschrijving op basisschool Paus Joannes