Welkom

Wat leuk dat je onze website bezoekt!
Wij zijn de Wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers! in Haaksbergen.

We hopen dat je hier voldoende informatie kunt vinden. We nodigen je ook van harte uit om onze school te bezoeken. Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet, Team BS Paus Joannes

Basisonderwijs

Onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de fijne rustige sfeer. Het team schenkt veel persoonlijke aandacht aan onze leerlingen en zij zorgen ervoor dat een ieder echt gezien wordt. Er is sprake van veiligheid, vertrouwen en respect onder team, leerlingen en ouders. Het team communiceert open met elkaar en naar ouders en leerlingen toe. De school is volop in ontwikkeling met zichtbaar lerende leerkrachten en leerlingen. De focus ligt op onderwijs en vanuit gezamenlijkheid willen wij ons blijven ontwikkelen.


Image

Kanjerschool

Wij willen dat ieder kind bij ons kan leren op een plek die vertrouwd en veilig voelt. We streven dan ook naar een ontspannen en open sfeer. Wij gebruiken hierbij de werkwijze van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te redden in sociaal uitdagende omstandigheden. De lessen worden ingezet in de groepen 1 t/m 8. Door verhalen, oefeningen en spelletjes worden leerlingen zich bewust van hun eigen gedrag en het effect daarvan op anderen.

LEES VERDER

Leren zichtbaar maken

De Paus Joannes is een zichtbaar lerende school. Dit betekent dat we de leerlingen naast kennis ook leertaal en vaardigheden leren. Iets nieuws leren is soms nog niet makkelijk, we leren onze kinderen o.a. om door te zetten, vragen te stellen en om  feedback te vragen. We mogen en moeten fouten maken, want daar leren we van! Onze leerlingen worden meer eigenaar van hun eigen leren. Onze leerkrachten kijken door de ogen van de leerling om hen goed te kunnen ondersteunen bij hun leerproces.


Image
Image

Thematisch werken

We werken in de groepen 1 t/m 8 met thema’s. Verschillende vakken worden door het thema met elkaar verbonden. Zo krijgt het leren meer betekenis voor leerlingen, worden ze enthousiast en komt het leren eigenlijk vanzelf. De leerlingen krijgen hierbij de ruimte om eigen talenten in te zetten, ze leren samenwerken en communiceren. Zo wordt ook weer de verbinding met onze Kanjertraining gemaakt.

LEES VERDER

Volg ons op Facebook

Image
GA NAAR FACEBOOK

Plan een
bezoek aan
Paus Joannes

Neem
contact met
ons op

Maak
kennis met
ons team

Image

Tot ziens op
onze school!

ImageImage