AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywet voor heel Europa. Elke organisatie, dus ook onderwijsinstellingen, moeten aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Informatieplicht

Als school zijn wij verplicht om ouders te informeren over het verwerken van persoonsgegevens, zodat zij weten welke gegevens wij over leerlingen en ouders verzamelen en wat wij er mee doen. Het gaat hierbij om gegevens die wij als school zelf verzamelen en om gegevens die wij indirect van externen ontvangen.
Wanneer school bepaalde informatie direct bij ouders opvraagt dan geldt de informatieplicht niet omdat ouders immers zelf al over deze informatie beschikken. Ouders worden ook niet geïnformeerd wanneer persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven vanwege beroepsgeheim of statutaire geheimhoudingsplicht.

Bij informatie die wij rechtstreeks via ouders en leerlingen verzamelen informeren wij u direct over het doel waarvoor wij de gegevens verwerken en/of het belang van het verzamelen voor de school. Ook wordt aangegeven of de opgevraagde gegevens ook verstrekt zullen worden aan derden. Dit zal doorgaans in een begeleidend schrijven vermeld worden.

Privacy-statement Stichting Keender

Onze school is onderdeel van Stichting Keender. De stichting heeft in het kader van de AVG ook een privacy statement opgesteld. Deze is middels de link hieronder te bekijken.

180612 Privacy statement – Stichting Keender