De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!
We zijn een kleinschalige basisschool, er is sprake van een fijne rustige sfeer. We zijn dit schooljaar gestart met ongeveer 160 leerlingen. We zorgen ervoor dat een ieder écht gezien en gehoord wordt. Er is sprake van veiligheid, vertrouwen en respect onder het team, onze leerlingen en onze ouders. De school is volop in ontwikkeling, niet alleen de kinderen leren nieuwe dingen ook de teamleden blijven zich ontwikkelen.

Er is veel betrokkenheid en hulp van ouders op diverse terreinen binnen en buiten de school. Daar zijn we erg blij mee! Onze leerkrachten hebben expertise in onder- of bovenbouw, talenten en wensen. Deze zetten wij zo effectief mogelijk in om zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Ons team, de leerlingen en hun ouders zijn erg divers. We zijn een goede afspiegeling van de maatschappij.
Waar komen onze leerlingen vandaan?

Onze leerlingen komen vanuit verschillende wijken in en rond het centrum van Haaksbergen. Wij ontvangen ook leerlingen vanuit verder liggende wijken. Deze ouders geven aan dat zij bewust hebben gekozen voor een relatief kleine school met een onderwijsvisie die bij hun kind(eren) past. We zijn blij en dankbaar dat ieder jaar een groep nieuwe ouders hun kinderen aan ons toevertrouwen.

Kanjerschool
Als je met veel mensen een schoolgebouw deelt, dan is het prettig om van elkaar te weten hoe je met elkaar om wilt gaan. Wij gebruiken hierbij de werkwijze van de Kanjertraining. Hierbij gaat het erom dat kinderen zichzelf goed leren kennen en hoe om te gaan met het gedrag van anderen. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

Kanjer
Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een Kanjer!

U kunt meer informatie vinden op de website www.kanjertraining.nl of via het ouderboek die u bij school kunt lenen.

Sociale Veiligheid Protocol

Sociale Veiligheid Protocol Kanjertraining BS Paus Joannes