Groepen
Team
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Onze Kanjerschool

 

Basisschool Paus Joannes

De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers! Onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de fijne rustige sfeer. Het team schenkt veel persoonlijke aandacht aan onze leerlingen en zij zorgen ervoor dat een ieder echt wordt gezien. Er is sprake van veiligheid, vertrouwen en respect onder team, leerlingen en ouders. De school is volop in ontwikkeling, we zijn een lerende school met zichtbaar lerende leerkrachten. De focus ligt op onderwijs en vanuit gezamenlijkheid wil de Paus Joannes zich blijven ontwikkelen. Het team communiceert open met elkaar en naar ouders en leerlingen toe.

Op 1 augustus 2020 hebben we 162 leerlingen en we groeien in dat schooljaar uit naar 170 leerlingen. We zijn blij dat ook dit schooljaar nieuwe ouders hun leerlingen toevertrouwen aan onze school! We werken dit schooljaar met 7 groepen, waaronder twee kleutergroepen en één combinatiegroep. Ons team is erg divers en zichtbaar lerend. Er zijn verschillende functies en taken, we hebben mannen en vrouwen, startende leerkrachten en ervaren leerkrachten en vrijwilligers die ons team versterken.

Er is veel betrokkenheid en hulp van ouders op diverse terreinen binnen en buiten de school. Daar zijn we erg blij mee! Onze leerkrachten hebben expertise in onder- of bovenbouw, talenten en wensen. Deze willen wij zo effectief mogelijk inzetten om zo goed mogelijk onderwijs te bieden.

Waar komen de leerlingen vandaan?

Onze Kanjerschool is gelegen in een van de oudere woonwijken van Haaksbergen, dicht bij het centrum. Onze leerlingen komen vanuit verschillende wijken in en rond het centrum van Haaksbergen. De school is voor onze leerlingen veelal lopend en fietsend bereikbaar. Wij ontvangen ook leerlingen vanuit verder liggende wijken. Deze ouders geven aan dat zij bewust hebben gekozen voor een relatief kleine school met een onderwijsvisie die bij hun kind(eren) past. We zijn blij dat ook dit schooljaar nieuwe ouders hun leerlingen toevertrouwen aan onze school.

Kanjerschool

Als je met veel mensen een schoolgebouw deelt, dan is het prettig om van elkaar te weten hoe je met elkaar om wilt gaan. Wij gebruiken hierbij de werkwijze van de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De lessen gaan over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjer            

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden

Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk

Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een Kanjer!

De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Met de Kanjerlessen gaan we juist uit van het positief aanspreken van elkaar op gedrag en kunnen problemen waar mogelijk worden voorkomen, juist door ze op een bepaalde manier bespreekbaar te maken.

Dit alles proberen we te bereiken middels een vijftal uitgangspunten:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand doet zielig.

U kunt meer informatie vinden op de website www.kanjertraining.nl  of via het ouderboek die u bij school kunt lenen.

CONTACT

BS Paus Joannes
Benninkstraat 12
7481 DL Haaksbergen
Postbus 126
7480 AC Haaksbergen

Tel: 053-5721808

Verstuur mail

facebookTwitter YouTube