Groepen
Team
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Groep 8

Welkom op de groepspagina van groep 8.

Schooljaar 2018 – 2019

Open Monumenten Klassendag

Vrijdag 7 september 2018 was het “Open Monumenten Klassendag”. Groep 8 was deze ochtend van harte welkom in Ploddershuis aan de Molenveldweg te Haaksbergen.

Verscholen tussen het groen staat het karakteristieke boerderijtje Pasman, dat oorspronkelijk Ploddershuis II werd genoemd. Het andere en oudere Ploddershuis is de naastliggende boerderij Molenveldweg 8-10. Samen staan ze op de oudste kadasterkaart uit 1832 als Ploddershuizen aangeduid. De naam Plodders heeft een nogal denigrerende betekenis, wat te maken heeft met het ontstaan van deze boerderijtjes, geen weelde dus. Het oudste Ploddershuis werd aan het eind van de 17e eeuw gesticht door Albert Belshof, alias Plodde Albert, die tot de huisarmen van de diaconie behoorde. Ploddershuis II ontstond door erf-deling en werd in 1764 gebouwd. Mogelijk dat de omstandigheden van de vroegere be-woners er voor hebben gezorgd dat dit unieke boerderijtje, een gemeentelijk monument, bewaard is gebleven. Je waant je er terug in de tijd. Het voorhuis dateert nog uit de begin-periode en kent een houten topgevel en schuifvensters met roedenverdeling en luiken. Het achterhuis (bedrijfsgedeelte) kent een wolfseind en werd in 1863 verbouwd en vergroot. Het interieur van de boerderij is uniek en kent onder meer een weefkamer. In 1839 werd het boerderijtje voor fl. 500,- eigendom van Bernardus Pasman. Sinds die tijd wordt het veelal Pasman genoemd. Pasmans dochter huwde met G.J. Diepenmaat, overgrootvader van de huidige eigenaresse.

Enkele jaren gelden is in de weefkamer een replica van een weefgetouw opgesteld, dat jarenlang dienst heeft gedaan als demonstratiemodel in verzorgingshuis Het Saalmerink. Dankzij dit getouw kan men zich een beeld vormen hoe de thuiswevers in de 19e eeuw hun linnen fabriceerden, dat later opgekocht werd door de fabrikeurs of linnenreiders, waarvan Jordaan er in Haaksbergen één was.

 

Schooljaar 2017 – 2018

Excursie Grintenbos: Bomenpaspoort

Op dinsdag 3 oktober zijn we naar het Grintenbos geweest om van diverse boomsoorten een eigen paspoort te maken. Bijzonder leuk was het om de boomsoorten een eigen naam te geven, zoals: Ben Berk of Dougie Douglas. Hieronder een sfeerimpressie van de geslaagde middag!

Deze diashow vereist JavaScript.

Belangrijke data het Assink Lyceum

Ma 13 nov. : “Beleef het Assink” locaties Bouwmeester Haaksbergen (leerlingen en groep 8 en ouders)
Ma 20 nov. : “Beleef het Assink” locatie van Brakelstraat Haaksbergen (leerlingen groep 8 en ouders)
Wo 10 jan. : Proeflesmiddag leerlingen groep 8 locatie van Brakelstraat Haaksbergen
Wo 17 jan. : Proeflesmiddag leerlingen groep 8 locatie Bouwmeester Haaksbergen
Do 25 jan. : “Open Huis”
Wk 11 – 13: Aanmeldingsformulieren worden opgehaald bij de basisscholen en adviezen leerlingen worden besproken.
April: Basisscholen, ouders en leerlingen krijgen bericht van plaatsing op niveau.
Wo 4 apr. : V+ test leerlingen groep 8 (met een H/V advies)
Wo 6 jun. : Introductiemiddag voor nieuwe brugklasleerlingen Haaksbergen

Open Monumenten Klassendag

Vrijdag 8 september 2017 was het “Open Monumenten Klassendag”. Groep 8 was deze ochtend van harte welkom in het Historisch Archief van de Gemeente Haaksbergen. De leerlingen mochten op zoek in het archief naar de geboorteaktes van familieleden die geboren zijn in de Gemeente Haaksbergen voor 1961. Ook werd er een fotopresentatie bekeken over Haaksbergen door de eeuwen heen. Het was een leerzame ochtend!

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Informatieavond 11 september 2017

Op maandag 11 september vond de informatieavond van groep 8 plaats voor alle ouders / verzorgers. Hieronder de link naar de Powerpoint-presentatie van deze avond.

Informatieavond groep 8 2017-2018

Hieronder de link naar de woordrijen van HGA Spelling met de bijbehorende didactische aanwijzingen per spellingcategorie en de kwaliteitskaart “spelling leren”.

Groepshandelingsplan-spelling-groep-8

Kwaliteitskaart_-_spelling_leren_dolf_janson

 

Werkwoordspelling oefenen:

http://oud.onlineklas.nl/wwoefenen/

 

CONTACT

BS Paus Joannes
Benninkstraat 12
7481 DL Haaksbergen
Postbus 126
7480 AC Haaksbergen

Tel: 053-5721808

Verstuur mail

facebookTwitter YouTube