Groepen
Team
Nieuws

Groep 8

Welkom op de groepspagina van groep 8!

Schooljaar 2018 – 2019


Blink “Natuur en techniek”

Het eerste thema van “Natuur en techniek” ging over “Extreme natuur”. Gedurende zes lessen hebben de leerlingen gewerkt aan het maken van een eigen “National Geographic”-tijdschrift. De tijdschriften zijn prachtig geworden en hieronder te bekijken!

National Geographic groepje 1

National Geographic groepje 2

National Geographic groepje 5

National Geographic groepje 4

National Geographic groepje 3


Open Monumenten Klassendag

Vrijdag 7 september 2018 was het “Open Monumenten Klassendag”. Groep 8 was deze ochtend van harte welkom in Ploddershuis aan de Molenveldweg te Haaksbergen.

Verscholen tussen het groen staat het karakteristieke boerderijtje Pasman, dat oorspronkelijk Ploddershuis II werd genoemd. Het andere en oudere Ploddershuis is de naastliggende boerderij Molenveldweg 8-10. Samen staan ze op de oudste kadasterkaart uit 1832 als Ploddershuizen aangeduid. De naam Plodders heeft een nogal denigrerende betekenis, wat te maken heeft met het ontstaan van deze boerderijtjes, geen weelde dus. Het oudste Ploddershuis werd aan het eind van de 17e eeuw gesticht door Albert Belshof, alias Plodde Albert, die tot de huisarmen van de diaconie behoorde. Ploddershuis II ontstond door erf-deling en werd in 1764 gebouwd. Mogelijk dat de omstandigheden van de vroegere be-woners er voor hebben gezorgd dat dit unieke boerderijtje, een gemeentelijk monument, bewaard is gebleven. Je waant je er terug in de tijd. Het voorhuis dateert nog uit de begin-periode en kent een houten topgevel en schuifvensters met roedenverdeling en luiken. Het achterhuis (bedrijfsgedeelte) kent een wolfseind en werd in 1863 verbouwd en vergroot. Het interieur van de boerderij is uniek en kent onder meer een weefkamer. In 1839 werd het boerderijtje voor fl. 500,- eigendom van Bernardus Pasman. Sinds die tijd wordt het veelal Pasman genoemd. Pasmans dochter huwde met G.J. Diepenmaat, overgrootvader van de huidige eigenaresse.

Enkele jaren gelden is in de weefkamer een replica van een weefgetouw opgesteld, dat jarenlang dienst heeft gedaan als demonstratiemodel in verzorgingshuis Het Saalmerink. Dankzij dit getouw kan men zich een beeld vormen hoe de thuiswevers in de 19e eeuw hun linnen fabriceerden, dat later opgekocht werd door de fabrikeurs of linnenreiders, waarvan Jordaan er in Haaksbergen één was.

 


Spelling oefenen

Hieronder de link naar de woordrijen van HGA Spelling met de bijbehorende didactische aanwijzingen per spellingcategorie en de kwaliteitskaart “spelling leren”.

Groepshandelingsplan-spelling-groep-8

Kwaliteitskaart_-_spelling_leren_dolf_janson

 

 

 

CONTACT

BS Paus Joannes
Benninkstraat 12
7481 DL Haaksbergen
Postbus 126
7480 AC Haaksbergen

Tel: 053-5721808

Verstuur mail

facebookTwitter YouTube