De Paus Joannes is vanaf januari 2010 gestart met de Kanjertraining. Doel van de Kanjertraining is het vergroten van de sociale vaardigheden van leerlingen, bewustwording van eigen gedrag en conflictbeheersing. Het is een training met een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingwereld van het kind.

Tijdens de training komen o.a. onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • Jezelf voorstellen / jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van een ander weten om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen.
 • Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
 • Samenwerken.
 • Vriendschappen: wat zijn goede vrienden en hoe onderhoud je een vriendschap.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel er mee doen.
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.

De Kanjertrainingen hebben een grote preventieve en curatieve kracht. En zijn ondertussen aangepast en ook geschikt voor kinderen met de diagnose ADHD, die gebruik maken van medicatie en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Alle leerkrachten van de Paus Joannes zijn opgeleid en bekwaam om de Kanjertraining te kunnen geven.

(Bron: handleiding Kanjertraining, voor meer info zie www.kanjertraining.nl.)

De Kanjerafspraken

De Paus Joannes streeft een positieve, opbouwende sfeer na op school en doet dat binnen de kaders van de wet, Stichting Keender en van de Kanjerafspraken.

Kanjerafspraken

 • We vertrouwen elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand lacht uit.
 • Niemand is of blijft zielig.

(Bron: handleiding Kanjertraining, voor meer info zie www.kanjertraining.nl.)

De vier gedragstypen

Gedragstype Kanjer
Rustig, zelfverzekerd, in balans.
(de witte pet, de tijger)

Zelfbeeld: +
De ander: +

De Kanjer gedraagt zich authentiek in positieve zin. Of zoals de Kanjertraining stelt: “De witte pet, dat ben jij, als je doet wat werkelijk bij je past.” De Kanjer denkt goed over anderen en zichzelf en durft zijn mening te geven (op een respectvolle manier). Nelson Mandela is een goed voorbeeld van een Kanjer, een echte witte pet. Met de Kanjer is te praten. Hij/zij probeert zich beschaafd te gedragen en wil daarom niet pesten, roddelen, schelden, enz. Wil behulpzaam zijn en te vertrouwen. Het is feitelijk een stoer kind dat met beide benen op de grond staat. Groepsgenoten voelen zich veilig bij het gedrag van de Kanjer.

Gedragstype Vlerk
Te krachtig en daardoor grensoverschrijdend en brutaal.
(de zwarte pet, de papegaai)

Zelfbeeld: +
De ander: –

De zwarte pet laat zich leiden door opvattingen als: het is winnen of verliezen, het is baas zijn of knechtje, het is bepalen of worden bepaald. De Vlerk vult deze opvattingen in op een negatieve manier. Dit uit zich in intimidatie, manipulatie, het aanjagen van angst, het uiten van bedreigingen, liegen en het opzoeken van conflicten. We noemen dit gedrag: “zwarte pet gedrag”.

Gedragstype Aap
Clownesk en onverschillig gedrag
(de rode pet, de aap)

Zelfbeeld: –
De ander: –

De rode pet gedraagt zich onverantwoordelijk en clownesk. De rode pet heeft als opvatting: het moet leuk zijn en je hoort er pas bij als je leuk wordt gevonden. De grappen en grollen maskeren vaak depressieve gevoelens. Het zelfbeeld is: ik ben niets, maar jij bent ook niets. De rode pet is de meeloper en de aanmoediger van de zwarte pet.

Gedragstype Konijn
Te voorzichtig en bang.
(de gele pet, het konijn)

Zelfbeeld: –
De ander: +

De gele pet staat symbool voor het faalangstige, verlegen kind dat zorgwekkend te lief is en geen weerwoord heeft op grensoverschrijdende gedragingen van de rode en zwarte petten. De gele pet heeft als opvatting: we moeten allemaal lief doen en vredig met elkaar om gaan. De gele pet kan, wil of durft geen boosheid te voelen en te uiten. De gele pet weet niet adequaat te reageren om vervelende sociale situaties. Het moet immers altijd lief zijn. De kans is groot dat kinderen die dit gedrag vertonen denken: ik ben niks, een ander is beter dan ik. Niemand begrijpt mij, niemand houdt van mij, ik ben een waardeloos kind. Veel van deze kinderen ervaren depressieve gevoelens.

Tenslotte:
De kleuren zwart, geel, rood en wit, zoals gebruikt in de kanjertraining hebben niets met huidskleur te maken. De kleuren verwijzen niet naar Afrikanen, Chinezen, Indianen en Europeanen, maar naar verschillende manieren van reageren.

(Bron: handleiding Kanjertraining, voor meer info zie www.kanjertraining.nl.)