Aanmelden Eerste Heilige Communie

Het SchoolvoorbeeldGeen categorie

Eerste Heilige communie

Op de zondag 26 mei 2019  vinden de vieringen van de Eerste Heilige Communie plaats in de Franciscusparochie. Om 9.30 uur èn om 11.30 uur in de Bonifatiuskerk.

Aan deze vieringen  gaat het project ‘Over de drempel. Leven in het spoor van Jezus’ vooraf. De voorbereiding van dit nieuwe project begint 6 november met een ouderavond, mits er een stuurgroep van ouders is gevormd.  Het project zal een afwisselend en inspirerend gebeuren worden voor kinderen en ouders. Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te nemen. Kinderen kunnen aan het project meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste heilige Communie’ op www.franciscusparochie.nl.

Aanmelden vóór 12 oktober

Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het aanmeldingsformulier op onze website www.franciscusparochie.nl  via de pagina van de Eerste heilige Communie of per mail: EHC@franciscusparochie.nl . U kunt daarbij ook aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen.

 

Pastoor Paul en Pastor Margot