Groepen
Team
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Aanmelden

Welkom op de Paus Joannes

Als ouder kan het een spannende opdracht zijn om een geschikte basisschool voor je kind te vinden. Dit geldt als je voor de eerste keer een keuze moet maken voor een basisschool, maar ook als je kind moet wisselen van basisschool.

We nodigen nieuwe ouders en leerlingen uit om met onze school kennis te maken. We plannen graag een gesprek waarbij alle vragen gesteld mogen worden en ouders sfeer kunnen proeven als de school ‘in werking is’.

Aanmelden van leerlingen die voor het eerst naar een basisschool gaan

Ouders van kinderen die tussen 1 oktober van het betreffende jaar en 1 oktober daarop volgend 4 jaar oud worden eind januari door de gemeente aangeschreven. Zij kunnen dan op zoek gaan naar een geschikte school voor hun kind.

Wij willen graag vroegtijdig geïnformeerd worden over het aantal kinderen dat wij in het komende schooljaar kunnen verwachten. Met deze gegevens kunnen wij ons beleid voor de toekomst ontwikkelen. De financiering van het basisonderwijs is afhankelijk van het aantal leerlingen. Mochten we veel of weinig aanmeldingen krijgen, zal dit direct van invloed zijn op het toekomstig beleid van de school. Te denken valt hierbij aan de groepsgrootte, personeelsbeleid en ruimte in de school.

Aanmelden van leerlingen die al op een basisschool zitten in Haaksbergen

Als ouders op zoek zijn naar een andere basisschool voor hun zoon of dochter kunnen ze contact opnemen met de school. Als het hierbij gaat om wisselen van een basisschool binnen Haaksbergen, dan geldt hiervoor de BAO-BAO regeling. In deze regeling staan afspraken over hoe de Haaksbergse basisscholen omgaan met een eventuele wisseling. Door de groepsgrootte, groepssamenstellingen of onderwijsbehoefte is het niet altijd mogelijk dat een kind geplaatst kan worden. Dan kan het zijn dat de invulling van de gevraagde onderwijsbehoefte van een kind onvoldoende op onze school kan worden gewaarborgd of dat de invulling van de onderwijsbehoeften van de kinderen die al op school zitten in de knel komt.

Kinderen die zich aangemeld hebben op onze school mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden komen kennismaken met onze basisschool. In overleg met de leerkracht kunnen er vijf kijkmomenten binnen één week gepland worden. Na hun vierde verjaardag mogen ze elke dag onze school bezoeken. In de maand december en de laatste vier weken voor de zomervakantie vindt er geen instroom plaats. Deze kinderen komen dan daarna, dit in verband met de grote drukte die deze weken met zich meebrengen.

Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. Gemiddeld zit het kind tot twaalf jaar op de school. Maximaal mag dat tot en met het schooljaar waarin het kind veertien jaar wordt.

Aanmelden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

De Paus Joannes wil voor zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod bieden. In principe is iedereen welkom op onze school, we kijken samen of het onderwijs van onze school passende is voor het kind. In vroegtijdige gesprekken proberen we gezamenlijk met ouders en eventueel externen een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften en de specifieke zorg. De vraag is dan of wij dit kind, met deze onderwijsbehoeften, op deze school, met deze leerkrachten en in dit gebouw voldoende perspectief en onderwijsaanbod kunnen bieden. De directeur bepaalt uiteindelijk over de haalbaarheid en toelaatbaarheid.

Formulieren t.b.v. de aanmelding en inschrijving op basisschool Paus Joannes

Tussentijds school verlaten

Als een leerling tussentijds, door wat voor reden dan ook, onze school verlaat, vult de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport in. Dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de ontvangende school. Ouders krijgen een kopie van dit rapport.

CONTACT

BS Paus Joannes
Benninkstraat 12
7481 DL Haaksbergen
Postbus 126
7480 AC Haaksbergen

Tel: 053-5721808

Verstuur mail

facebookTwitter YouTube